Socialpsykiatriske metoder

I Center for Socialpsykiatri arbejder vi med en bred vifte af faglige tilgange. Når vi til dagligt arbejder med dig, eller din kære, træffer vi hver dag beslutninger baseret på vores faglige baggrunde. Vi er et tværfagligt center, og det betyder at vi har forskellige faggrupper ansat. Forskellige fagligheder gør os stærke, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.
Vi mener, at alle mennesker er individuelle. Det betyder at vi i samarbejdet med dig, tager udgangspunkt i dit unikke liv og de problemstillinger du står overfor og sammen arbejder vi frem mod din recovery

Du er med til at arbejde med dig
Recovery (at komme sig) er en personlig udviklingsproces, som det enkelte menneske gennemgår. Her er målet at blive i stand til at leve et liv, der giver mening for den enkelte. Der er tale om en dybt personlig proces, som er forskellig fra menneske til menneske. Der skal være plads til at du udvikler dig, og samtidig forventer vi at du selv deltager aktivt i din ’forbedring’. Vi går ofte ind og arbejder ud fra den kognitive metode, hvor det antages at alle handlinger starter med en tanke. Når du kan identificere den tanke der leder til en handling du gerne vil ændre, bliver det nemmere at finde ud af hvorfor du gør, som du gør.

Et godt liv starter med at turde
Du har et medansvar i dit liv, men du skal selvfølgelig være indstillet på at turde udvikle dig. For at du kan udvikle sig sammen med os, skal vi sammen arbejde på at få en god releation til hinanden, hvor der er rummelighed og mulighed for refleksion.

Vi arbejder praktisk, og hjælper dig til at genskabe sociale kompetencer samt andre færdigheder. Uanset om du bor i en afdeling eller får støtte i eget hjem, er vores mission at du får det bedste ud af dit liv.

Faktaboks

Vidste du at
– Recovery betyder at komme sig
Kognitiv metode siger at enhver handling starter med en tanke