Døgnboligerne på Grimstrupvej

Vi er en lille afdeling i Center for Socialpsykiatri. Du finder os på Grimstrupvej 101C, lige ved fællesadministration og værestedet Fortuna-Grimstrupvej. Døgn er for dig, som har brug for støtte døgnet rundt.

Der er otte lejligheder i Døgn. Der er fire et-værelses lejligheder og fire to-værelses lejligheder. Lejlighederne har alle eget bad/toilet og et mindre the-køkken. Der er også en fællesstue og køkken.

Når du bor i Døgn, kan du altid snakke med en af personalet, da vi har døgnbemanding. Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg. Det sociale fællesskab er i fokus, og når du bor i Døgn har du en stor del medbestemmelse på din hverdag. For eksempel da vi lavede kontoret om, var vores beboere med til at bestemme hvordan det skulle indrettes.

Når du bor i Døgnboligen modtager du individuel støtte. Der er faste rammer og aftaler, og vi sørger for, sammen med dig, at din dagligdag har den struktur og sammenhæng, du har brug for.

Kontakt

Adresse
Grimstrupvej 101C
4700 Næstved
Telefon: 5588 1260

Leder:
Lars Oxfeldt Røge
Mobil: 2545 0169
Mail: lroge@naestved.dk

For dig som er fagperson:
Læs nærmere om Døgn på tilbudsportalen.