Kollegiet på Næstvedvej

Næstvedvej er for dig som er ung og har brug for et sted at bo i en periode. Vi er et § 107 tilbud, som betyder at det er et midlertidigt botilbud.

Hvem er du og hvad har du brug for?
For at bo på Næstvedvej skal du være normalbegavet og mellem 18-30 år. Du kan have f.eks. autisme,ADHD, OCD, skizofreni, personlighedsforstyrrelse, dobbelt diagnose eller andet, hvor vores støttetilbud skønnes relevant for dig.
Det er en forudsætning, at der skønnes at være et udviklingspotentiale tilstede.

Du vil typisk bo her i et til tre år. Du har brug for overskuelighed, struktur, forudsigelighed, afklaring af fremtidige muligheder med hensyn til bolig, uddannelse, arbejde, og social træning. Botræning og sammenhæng i hverdagen der giver mening for dig.

Når du bor på Næstvedvej samarbejder vi om dit liv
Hvis du gerne vil bo på Næstvedvej, så går du med til at samarbejde med os, personalet. Vi vil gerne hjælpe dig alt det vi kan. Det betyder også at vi har nogle forventninger og krav til dig, ud fra de samarbejdsaftaler vi laver.

Det sker når du bor på Næstvedvej
Vi, personalet, som du møder på Næstvedvej er der for at støtte dig og hjælpe dig til at få flere værktøjer som du kan bruge senere i livet.
Vi går højt op i traditioner og det at have fælles aktiviteter ud af huset, så vi kan øge dit selvværd og dine færdigheder. Aktiviteter er tilpasset dine færdigheder.

Næstvedvej er for dig som har brug ekstra hjælp i mellemtrinnet mellem at være ung og blive voksen.

Personalet på Næstvedvej
Vi er sammen med dig eller de andre beboere, eller på kontoret. Du kan altid komme ned og snakke med os i de tidsrum, hvor vi er til stede.
Mandag til fredag kl. 08.00-22.00
lørdag og søndag kl. 14.00-22.00
Som udgangspunkt har vi ikke natdækning, men hvis der er behov for det, kan vi dække ind med nattevagt i korte perioder.

Vi har et stort pårørendesamarbejde, så du får mest muligt ud af dit ophold.

Kontakt

Adresse
Næstvedvej 20B
4684 Holmegaard
Fensmark

Telefon: 5588 1271
Mobil: 2545 0051

Personaledækning
Mandag til fredag
kl. 08.00-22.00
Lørdag og søndag
kl. 14.00-22.00

Læs mere i vores beboermappe

For dig som er fagperson:
Læs nærmere om Næstvedvej på tilbudsportalen.