Støtteteam

Velkommen til Socialpsykiatrisk Støtteteam.

Vi er et dynamisk team, under konstant udvikling. Vi arbejder hele tiden på at forbedre og optimere vores arbejdsgange.

Når du kommer i kontakt med os, er det fordi du er blevet henvist, visiteret fra en anden afdeling i kommunen, altså en anden kommunal myndighed.

Vi kan hjælpe dig på mange måder, alt efter hvad du har behov for
Vi kan hjælpe dig flere forskellige måder. Vi kan for eksempel hjælpe dig med praktiske opgaver i hjemmet som rengøring eller støtte til indkøb, vi kan give dig telefonisk støtte og du kan komme i grupper i vores støttecenter på Jernbanegade 10. Vi kan også hjælpe dig med at få struktur i din hverdag og få et større netværk. Det betyder at vi giver dig pædagogiske støtte til din udvikling, både i dit hjem og i Støttecenteret i Jernbanegade 10.

Vi arbejder sammen ud fra din handleplan
Vi har ikke mulighed for at ændre din visitation, altså hvilken støtte du får, men vi vil gerne hjælpe dig med hvad vi kan. Vi vil gerne hjælpe dig til at nå dit fulde potentiale. Du kan være tilknyttet i kortere eller længere tid alt efter behov. Vi ønsker at du langt hen af vejen kommer til at kunne klare dig selv igen. Derfor er vores støtte også individuel alt efter hvad dine behov er.

Hvilke opgaver kan vi også hjælpe dig med?
Vi yder også hjemmepleje til dig som har haft misbrug eller af andre årsager ikke hører ind i hjemmeplejen i Næstved Kommune.

Kontakt

Ring til os på vagttelefonen:
2545 0680

– Vi arbejder ud fra Servicelovens § 85.
– Støtteteamet er den største afdeling i Center for Socialpsykiatri Næstved

Leder
Jan Hansen
Mobil: 2275 0820
Mail: jphan@naestved.dk