Brugerrådet på Fortuna-Grimstrupvej

Brugerrådet på Fortuna-Grimstrupvej repræsenterer brugere og borgere med tilknytning til Center for Socialpsykiatri i Næstved Kommune.
Center for Socialpsykiatri i Næstved består af forskellige botilbud, hjemmevejledning (§ 85) samt aktivitets- og samværstilbud.
Brugerrådet består af mindst 4 brugere af socialpsykiatrien. Derudover deltager den fungerende afdelingsleder af Fortuna-Grimstrupvej i brugerrådets møder.
Der afholdes brugerrådsmøde en gang i kvartalet.

Brugerrådsmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer vælges i ulige år og 2 medlemmer vælges i lige år. Valget foregår på et husmøde ved skriftlig afstemning.

Vedtægter for Brugerrådet på Fortuna-Grimstrupvej

Her kan du hente vores vedtægter